Тъканна банка
ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Тъканна банка
ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД

ТЪКАННО ДОНОРСТВО

Понятието „донорство“ описва високохуманния акт на дарителство на клетки или тъкани, за да бъдат трансплантирани на нуждаещ се пациент или за нуждите на медицината. Европейската комисия и Парламент дефинираха донорството на тъкани като приоритетно направление в здравните системи на страните-членки на ЕC.

Виж повече

ТЪКАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Като резултат от развитието на Програмата за участие в Европейския обменен пул за тъкани, клетки и алографт продукти като част от Европейската обменна мрежа, българските пациенти имат достъп до високотехнологични тъканни трансплант продукти (алографти), които не се покриват от клиничните пътеки на НЗОК.

Виж повече

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Тъканна банка „Остеоцентър България“ ЕАД е регистриранa през 2002 г. и получава от Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) първия в България лиценз за тъканно банкиране, както и разрешение за участие във вътреобщностен и международен обмен на тъкани по силата на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).

Тъканната банка работи съобразно международните стандарти за качество ISO 9001:2008 и Европейската директива 2004/23/EK.

През 2004 г. Остеоцентър България става съосновател на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ), която е институционален член на Европейската асоциация на тъканните банки (ЕАТБ).

19 години опит
в тъканната трансплантация

1-вият в България
лиценз за тъканно
банкиране

Съосновател на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ)

Покриване на международните стандарти за качество ISO 9001:2008 и Европейската директива 2004/23/ЕК

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Aктуализирани препоръки на Лекарския съвет към AATB относно медицинската пригодност на потенциални тъканни донори във връзка с COVID-19

Aктуализирани препоръки на Лекарския съвет към AATB относно медицинската пригодност на потенциални тъканни донори във връзка с COVID-19

Обобщена информация – Бюлетин 22-4 – 23 май 2022 г.
1. Преценката за медицинската пригодност е изцяло и единствено в пълномощията на медицинския директор на тъканната банка…

Нашата мисия

Изграждаме мост между живота и смъртта, по който хуманността достига до тези, които се нуждаят от нея

Потърсете ни