Недопускането на смесване на хора без сертификат в закрити пространства сред хора със сертификат не е акт на дискриминация, а на предпазване именно на тези, които не са защитени

В обществения дебат за т.н. зелени сертификати се пропуска един научно-доказан факт, който би могъл да промени контекста на дискусията…