Aктуализирани препоръки на Лекарския съвет към AATB относно медицинската пригодност на потенциални тъканни донори във връзка с COVID-19

Обобщена информация – Бюлетин 22-4 – 23 май 2022 г.
1. Преценката за медицинската пригодност е изцяло и единствено в пълномощията на медицинския директор на тъканната банка…

Недопускането на смесване на хора без сертификат в закрити пространства сред хора със сертификат не е акт на дискриминация, а на предпазване именно на тези, които не са защитени

В обществения дебат за т.н. зелени сертификати се пропуска един научно-доказан факт, който би могъл да промени контекста на дискусията…