Експерти на Остеоцентър България участват в Програма за обмяна на опит и обучение с Република Турция

По линия на европейската взаимопомощ от скоро експерти на Остеоцентър България участват в Програма, по която се осъществява обмяна на опит и обучение на турски кадри.