Тъканна трансплантация

Като резултат от развитието на Програмата за участие в Европейския обменен пул за тъкани, клетки и алографт продукти като част от Европейската обменна мрежа българските пациенти имат достъп до високотехнологични тъканни трансплант продукти (алографти), които не се покриват от клиничните пътеки на НЗОК.

Алографт продукти се осигуряват безвъзмездно за български пациенти в болници, които участват в Програмата на ТБ „Остеоцентър България“, след като лекуващият лекар попълни формуляр за вида алографт, който е необходим за трансплантацията. Костните алографти и се използват при пациенти с ортопедични, травматологични и/или неврохирургични проблеми.

Алографт продукти

Заявка за алографти

Форма за проследяване

Каталог Алографти

Имате въпроси за тъканна трансплантация