Тъканна трансплантация

Като резултат от развитието на Програмата за участие в Европейския обменен пул за тъкани, клетки и алографт продукти като част от Европейската обменна мрежа българските пациенти имат достъп до високотехнологични тъканни трансплант продукти (алографти), които не се покриват от клиничните пътеки на НЗОК.

Алографт продукти се осигуряват безвъзмездно за български пациенти в болници, които участват в Програмата на ТБ „Остеоцентър България“, след като лекуващият лекар попълни формуляр за вида алографт, който е необходим за трансплантацията. Костните алографти и се използват при пациенти с ортопедични, травматологични и/или неврохирургични проблеми.

Особено добри резултати се наблюдават при лечение на тежки изгаряния, травми, счупвания, тумори на костите, тежки скелетни малформации, проблеми на кръвоносните съдове и други клинични състояния, налагащи трансплантация на тъкани.

Алографт продукти

Заявка за алографти

Форма за проследяване

Каталог Алографти

Имате въпроси за тъканна трансплантация