Лекари координатори от цялата страна за първи път се срещнаха и споделиха въпроси и казуси от своята практика, свързана с донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. По време на тридневния семинар обучение над 70 лекари от цяла България дискутираха предизвикателствата и решенията, които вземат в ежедневната си работа.

Официални приветствия към участниците отправиха г-н Росен Иванов, изпълнителен директор на ИАМН, заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, проф. д-р Групчева, заместник-ректор на Варненския Медицински университет, проф. д-р Андонова, заместник-директор на УМБАЛ „Света Марина”, акад. д-р Христо Григоров, председател на БЧК, д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС, г-жа Наталия Маева, член на УС на НПО.
Лекторите д-р Румен Хичев, проф. д-р Вилиян Платиканов, проф. д-р Елисавета Наумова, проф. д-р Христина Групчева, проф. д-р Анастасия Михайлова, адв. проф. д-р Дарина Зиновиева, доц. д-р Чавдар Бъчваров и други доказани специалисти представиха медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Семинарът обучение се прие с интерес и лекциите преминаха в оживени дискусии.
Обучението бе организирано от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а домакин беше Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“, гр. Варна като то е в изпълнение на одобрената от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023 година. Програмата предвижда съвместни дейности с медицинските университети за осигуряване на първоначално и продължаващо обучение в тази област, и осигуряване на високоспециализирани кадри за системата по донорство и трансплантации.

Презентациите от събитието могат да бъдат разгледани на сайта на ИАМН.
Виж тук