През ноември 2013 в Берлин бе проведен workshop на тема „Тъканно донорство: вземане на тъкани и реконструкция“, в който взеха участие координатори по тъканно донорство от лечебни заведения в България и Германия. Форумът бе организиран от Немския институт по клетъчна и тъканна трансплантация DIZG.