За нас

Тъканна банка „Остеоцентър България“ ЕАД е първата лицензирана специализирана тъканна банка в България по силата на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

От създаването на тъканната банка през 2002 г. наша приоритетна грижа е:

Подкрепата към донорските семейства, които в тежък за тях момент вземат трудното решение за донорство.

Предотвратяването на риска и постигане на максимално добър ефект върху здравето на реципиентите на тъканни трансплант продукти.

Уважението и признателността към медицинските специалисти, които участват в донорския и лечебния процес.

Тъканната банка работи съобразно международните стандарти за качество ISO, Европейски директиви 2004/23/ЕК, 2006/17/ЕО и 2006/86/ЕО и националното законодателство на РБългария.

DIZG

Основен партньор на Остеоцентър България е Немският институт за клетъчна и тъканна трансплантация DIZG – нестопанска организация с идеална цел, която е лицензирана, регистрирана и одобрена от съответните компетентни власти по смисъла на Директива 2003/17/ЕК и Директива 2004/23/ЕК на Европейската комисия.
Заедно с DIZG развиваме Програма за участие в Европейския обменен пул за тъкани, клетки и алографт продукти като част от Европейската обменна мрежа. Дейностите по Програмата не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването и финансовата тежест за развитието на тъканното донорство и трансплантации да не се прехвърля нито върху пациентите, нито върху лечебните заведения.

БАТБ

През 2004 г. Остеоцентър България става съосновател на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ), която е институционален член на Европейската асоциация на тъканните банки (ЕАТБ).

Нашата мисия

Изграждаме мост между живота и смъртта, по който хуманността достига до тези, които се нуждаят от нея.

Мисията на Тъканна Банка “Остеоцентър България”ЕАД е да развива българската система за тъканни трансплантации в съответствие с най-високите медицински и етично-морални стандарти и да подпомага процесите по нейното интегриране в общата европейска система за тъканни трансплантации и обмен.
Ние изграждаме и финансираме национална донорско-експлантационна мрежа, която осигурява достъп на клиничната медицина в България до високотехнологични алографт продукти, произведени по патентните биотехнологии на Немския институт за клетъчна клетъчна и тъканна трансплантация DIZG.

Тъканна Банка “Остеоцентър България” ЕАД