За нас

Тъканна банка „Остеоцентър България“ ЕАД е регистриранa през 2002 г. и получава от Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) първия в България лиценз за тъканно банкиране, както и разрешение за участие в вътреобщностен и международен обмен на тъкани по силата на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК).

Разрешените дейности включват вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране и предоставяне следните видове тъкани: костно-сухожилна, мускулна, кожна, роговична, перикардна, сърдечни клапи, артериални и венозни съдове.

Тъканната банка работи съобразно международните стандарти за качество ISO 9001:2008 и Европейската директива 2004/23/ЕК.

DIZG

Основен партньор на Остеоцентър България е Немският институт за клетъчна и тъканна трансплантация DIZG – нестопанска организация с идеална цел, която е лицензирана, регистрирана и одобрена от съответните компетентни власти по смисъла на Директива 2003/17/ЕК и Директива 2004/23/ЕК на Европейската комисия.
Заедно с DIZG развиваме Програма за участие в Европейския обменен пул за тъкани, клетки и алографт продукти като част от Европейската обменна мрежа. Дейностите по Програмата не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването и финансовата тежест за развитието на тъканното донорство и трансплантации да не се прехвърля нито върху пациентите, нито върху лечебните заведения.

БАТБ

През 2004 г. Остеоцентър България става съосновател на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ), която е институционален член на Европейската асоциация на тъканните банки (ЕАТБ).

Нашата мисия

Изграждаме мост между живота и смъртта, по който хуманността достига до тези, които се нуждаят от нея.

Мисията на Тъканна Банка “Остеоцентър България”ЕАД е да развива българската система за тъканни трансплантации в съответствие с най-високите медицински и етично-морални стандарти и да подпомага процесите по нейното интегриране в общата европейска система за тъканни трансплантации и обмен.
Ние изграждаме и финансираме национална донорско-експлантационна мрежа, която осигурява достъп на клиничната медицина в България до високотехнологични алографт продукти, произведени по патентните биотехнологии на Немския институт за клетъчна клетъчна и тъканна трансплантация DIZG.

Тъканна Банка “Остеоцентър България” ЕАД