По линия на европейската взаимопомощ от скоро експерти на Остеоцентър България участват в Програма „Техническа помощ за унифициране на законодателството и регулаторните практики на правителството на Република Турция в областта на трансплантациите на тъкани и клетки с Европейското право”, по която се осъществява обмяна на опит и обучение на турски кадри по линия на стандартите в областта на тъканните трансплантации.