През септември 2017г. в Берлин бе проведено специализирано обучение на тема „Актуални QA стандарти в областта на тъканното донорство и процесинга на тъкани“, в което взеха участие координаторите и експертите по тъканно донорство от Тъканна банка Остеоцентър България. Обучението бе организирано от Немския институт по клетъчна и тъканна трансплантация DIZG.