От месец септември 2017г. д-р Румен Хичев е Вицепрезидент и Главен директор Научни дейности в Американската асоциация на тъканните банки, базирана в Маклийн, Вирджиния. Заемането на този престижен пост в най-голямата в световен мащаб професионална организация в сферата на тъканното банкиране е своебразно признание за успеха му в процеса на налагане на най-високите професионални и морално-етични стандарти в тази област в България и за успешния път, който извървя създадената от него през 2003г. тъканна банка Остеоцентър България.

https://www.aatb.org/?q=about-us/our-team