Проф. д-р Салим Азиз, един от водещите сърдечно-съдови и гръдни хирурзи в САЩ, заедно с д-р Румен Хичев, вицепрезидент и главен директор по научните дейности на Американската асоциация на тъканните банки, посетиха няколко български болници сред които Уни Хоспитал, Болница Лозенец и Аджибадем Сити Клиник.

Целта на визитата беше да се преценят възможностите за установяване на международно сътрудничество между български лекари и научни и клинични екипи от САЩ. Обсъдени бяха възможностите за обмяна на специалисти относно консултации на пациенти с редки и сложни клинични състояния, както и организацията на виртуални лекарски консилиуми за уточняване на сложни диагностични казуси и подбор на лечебни стратегии за пациенти на болницата.

„Вярваме, че предстоящото сътрудничество ще е от полза както за болниците и колегите, които работят в нея, така и за пациентите, които се лекуват там. Впечатленията ни от трите болници са повече от прекрасни. Оборудването е от последно поколение и дава възможност за постигане на качество и надеждност на лечебния процес на световно ниво. Колегите лекари, медицински сестри и технолози, с които се срещнахме и разговаряхме, ни направиха впечатление на отлично подготвени специалисти.“, споделиха впечатленията си д-р Хичев и проф. Азиз.