COVID-19 Актуална информация – Бюлетин 20-8 – 4 март 2020 г.

В допълнение към предходни бюлетини по темата за COVID-19 (Бюлетин №20-3, публикуван на 31 януари 2020г., и Бюлетин №20-7, публикуван на 25 февруари 2020 г.) Лекарският съвет на AATБ продължава да следи ситуацията с COVID-19.

Като взема предвид най-новите разработки, статистически данни и публикувани проучвания, AATБ предоставя следните актуализации на предходно издадени препоръки към медицинските директори на тъканните банки:

• Пътуването през последните 28 дни преди даряването на тъкани до зона, определена от CDC като ниво на предупреждение 2 или ниво на предупреждение 3, може да представлява основание за изключване на починал донор независимо от симптомите или отлагане на жив донор за толкова време, колкото е необходимо да се осигурят поне 28 последователни дни без симптоми1 след последната дата на пътуване до определената зона.

• Треска с тежко остро заболяване на долните дихателни пътища (напр. Пневмония, ARDS) без алтернативна обяснителна приемлива причина и без отрицателна оценка на диагностичния тест SARS-CoV-2, може да представлява основание за изключване на починал донор или отлагане на жив донор за толкова време, колкото е необходимо, за да се осигурят поне 28 последователни дни без тези синдромни симптоми.

• Близкият контакт3 в рамките на последните 28 дни преди даряване с лице, което е с потвърдена инфекция COVID-19 или с лице, което е случай за изследване2 (PUI) според дефиницията на CDC, може да представлява основание за изключване на починал донор или отлагане на жив донор за толкова време е необходимо, за да се осигурят поне 28 последователни дни без симптоми1 след контакта.

• Потвърдена инфекция или лице, което е било случай за изследване2 (PUI), според дефиницията на CDC през последните 28 дни преди даряването, може да представлява основание за изключване на починал донор или отсрочване на жив донор за толкова време, колкото е необходимо, за да се гарантират най-малко 28 последователни дни без симптоми след вдигане на статуса на PUI.

1. Симптоми: Вижте уебсайта на CDC – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
2. Лице, което е случай за изследване (PUI): Вижте критериите на CDC за методика за оценка на PUI за COVID-19 – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html
3. Близък контакт: Вижте уебсайта на CDC – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html