Българин оглави Комитета за регистрация на тъканните банки към Световното обединение на асоциациите на тъканните банки WUTBA

Българският експерт в сферата на донорството и трансплантациите д-р Румен Хичев, бе избран за Председател на Комитета за регистрация на тъканните банки към Световното обединение на асоциациите на тъканните банки WUTBA.

Целта на комитета е в колаборация със Световната здравна организация да се изгради регистър на тъканните банки в световен мащаб. Този регистър ще улесни обмяната на информация за събития, дейности, стандарти, обучение и изследвания между организации от всички континенти.

За да изгради регистъра комитетът ще идентифицира тъканни и клетъчни банки от всички региони, ще създаде база от данни и ще събира информация за дейностите по донорство и трансплантации в световен мащаб.

Повече информация на сайта на WUTBA:  https://www.wutba.org/committees/